Linkedin

Szanowny Użytkowniku,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Ogólne informacje i warunki prawne

Poprzez otwarcie stron internetowych dostępnych pod adresem www.slovnaft.pl lub ich dowolnych podstron użytkownik akceptuje podane niżej warunki. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na podane niżej warunki, prosimy o nieotwieranie naszych stron internetowych.

Informacje

Slovnaft Polska SA oraz każdy członek Slovnaft Polska (zwani dalej łącznie Slovnaft Polska ) dokonują wszelkich starań, aby zapewnić ścisłość informacji przekazywanych na stronach internetowych Slovnaft Polska według stanu na dzień ich umieszczenia na tych stronach. Niezależnie od powyższego Slovnaft Polska nie udziela żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji w odniesieniu do informacji umieszczanych na tej stronie internetowej i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i poprawek w stronie internetowej lub znajdujących się na niej informacjach lub ich usuwania w części lub całości bez uprzedniego zawiadomienia. Slovnaft Polska nie przyjmuje odpowiedzialności za jakiekolwiek nieścisłości lub braki strony internetowej.

Slovnaft Polska nie ponosi odpowiedzialności za informacje i funkcjonowanie witryn prowadzonych przez inne podmioty, a dostępnych potencjalnie za pośrednictwem www.slovnaft.pl.

Specjalne zasady zastrzeżone w niniejszym dokumencie mają zastosowanie do ofert przetargowych lub zaproszeń do składania takich ofert.

Każda decyzja na podstawie informacji znajdujących się na stronie www.slovnaft.pl jest podejmowana przez użytkownika na jego własne ryzyko.

Slovnaft Polska nie bierze na siebie odpowiedzialności za straty lub szkody wynikające z dostępu do strony internetowej lub informacji umieszczonych na niej bądź też z braku lub korzystania z takiej strony lub informacji.

Slovnaft Polska nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty, koszty lub wydatki wynikające z korzystania lub niemożności korzystania ze strony internetowej, niewłaściwego działania, problemów z działaniem lub niedozwolonej zmiany danych przez jakąkolwiek osobę, lub też wynikające z opóźnienia w przekazaniu informacji, wirusa komputerowego, awarii łącza lub systemu lub podobnych przyczyn.

Użytkownik strony internetowej Slovnaft Polska, który przekazuje informacje Slovnaft Polska poprzez korzystanie z informacji na tej stronie, akceptuje fakt, że Slovnaft Polska posiada nieograniczone prawa do takich informacji oraz że Slovnaft Polska przysługuje prawo do korzystania z takich informacji w dowolny sposób według jej uznania. Wspomniane informacje przekazywane przez użytkownika będą uznawane za bezpłatne informacje publiczne.

Prawa autorskie

Strony internetowe Slovnaft Polska i ich zawartość (w postaci graficznej, dźwiękowej i tekstowej) oraz ich układ są chronione prawami autorskimi lub znakiem towarowym. Każde skorzystanie z takiej treści wykraczające poza użytek osobisty w jakiejkolwiek formie wymaga uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Slovnaft Polska.

Ostrzegamy, że za każde użycie odbiegające od warunków Slovnaft Polska wyszczególnionych powyżej lub naruszające te warunki grożą konsekwencje wynikające z praw autorskich, prawa cywilnego i prawa karnego. Slovnaft Polska podejmie działania w odpowiedzi na każde naruszenie praw, o którym się dowie.

×