Linkedin

MOL Hydro HV 46

MOL Hydro HV 46

Wielosezonowy olej hydrauliczny

Wielosezonowy olej hydrauliczny, którego parametry użytkowe znacznie przekraczają wymagania ISO HV. Dzięki wyjątkowej stabilności termicznej i mechanicznej, doskonale nadaje się do zastosowań na zewnątrz, w układach hydraulicznych pracujących w szerokim zakresie temperatur.


Zastosowania

 • Sprzęt pracujący w szerokim przedziale temperatur
 • Układy hydrauliczne pracujące przy wysokim ciśnieniu i w trudnych warunkach operacyjnych
 • Sprzęt przemysłowy pracujący w niskich temperaturach (pompy, serwonapędy)
 • Prasy hydrauliczne pracujące w pomieszczeniach i na zewnątrz
 • Układy hydrauliczne obrabiarek
 • Układy hydrauliczne maszyn do robót ziemnych i maszyn leśnych
 • Systemy cyrkulacji
Cechy produktówKorzyści
Wysoki wskaźnik lepkości
 • Optymalne smarowanie i odpowiednie działanie w szerokim zakresie temperatur środowiska i temperatur operacyjnych
 • Niskie straty hydrauliczne
 • Bezpieczne stosowanie przez cały rok
Doskonała odporność na ścinanie
 • Tworzy trwałą warstwę smarującą, nawet przy narażeniu na silne naprężenia
Nadzwyczajna ochrona przed zużyciem
 • Parametry użytkowe w zakresie zapobiegania zużyciu zbliżone do parametrów olejów przekładniowych
 • Niezawodne działanie, nawet w sprzęcie narażonym na duże obciążenia pod wysokim ciśnieniem
 • Długi okres eksploatacji sprzętu
Nadzwyczajna stabilność termiczna i hydrolityczna
 • Zapewnia działanie bez przywierania zaworów serwisowych i kontrolnych.
 • Długie okresy między wymianami oleju
Nadzwyczajna filtrowalność
 • Filtrowalność nie pogarsza się, nawet pod wpływem wilgoci
 • Przewidywalnie niższe zużycie filtra nawet w przypadku wkładów filtra o wielkości porów 2-3 mikronów
Szybkie uwalnianie powietrza i niska pienność
 • Stabilna zbilansowana warstwa smarująca między warstwami tarcia, która zapewnia długi okres eksploatacji
 • Ograniczenie ryzyka kawitacji
Dobra separacja wody
 • Umożliwia zapobieganie nadmiernej korozji i zużyciu
 • Wydłużeniu okresu pomiędzy wymianami oleju i okresu eksploatacji sprzętu
Ulepszone właściwości płynięcia na zimno
 • Niezawodne działanie, nawet w niskich temperaturach
Czy stosujesz odpowiedni środek smarny?

Karty charakterystyki

Poziom parametrów użytkowych, dopuszczenia

ISO 11158 HV
ISO 6743-4
ISO-L-HV
DIN 51524-3 (HVLP)
Parker Hannifin (Denison) HF-0/HF-1/HF-2
SAE MS1004 Type HV
AFNOR NF-E-48603 (HV)

Właściwości typowe

Gęstość w 15 °C [g/cm3]0,865
Lepkość kinematyczna w 40 °C [mm2/s]45,1
Lepkość kinamatyczna w 100 °C [mm2/s]8,1
Wskaźnik Lepkości154
Temperatura płynięcia [°C]-42
Temperatura zapłonu (Cleveland) [°C]220

Opakowanie

10 L IBC IBC 60 L 216,5 L tank car

Publikacje do pobrania

Ostatnia rzecz do zobaczenia

×