Linkedin

EVOX Premium concentrate

EVOX Premium concentrate

Koncentrat płynu chłodniczego zapobiegający zamarzaniu

Najwyższej jakości koncentrat płynu chłodniczego o długim okresie eksploatacji zapobiegający zamarzaniu opracowany specjalnie do nowoczesnych silników aluminiowych o wysokich parametrach użytkowych. Zapewnia maksymalną ochronę przed korozją, zamarzaniem i przegrzaniem oraz zapobiega powstawaniu kamienia, osadów, złogów i kawitacji.

Dlaczego wybrać płyny chłodnicze EVOX?

Niezamarzający płyn chłodniczy EVOX zapewnia maksymalną ochronę przez korozją, zamarzaniem i przegrzaniem, oraz chroni silnik przed częstymi uszkodzeniami, takimi jak kawitacja i gromadzenie się kamienia oraz złogów.

 • W porównaniu z tradycyjnymi płynami chłodniczymi, EVOX ma 3 razy dłuższy czas eksploatacji, co pozwala na wydłużenie okresu między zmianami i dlatego jest rozwiązaniem bardziej opłacalnym i przyjaznym dla środowiska.
 • Niezamarzające płyny chłodnicze EVOX oferują całkowitą ochronę i niesamowitą wydajność, dlatego zapewniają dłuższy czas eksploatacji silnika Twojego pojazdu i systemu chłodzącego, co umożliwia obniżenie kosztów konserwacji.
 • Niezamarzające płyny chłodnicze EVOX są zatwierdzone przez wiodących producentów pojazdów i spełniają najwyższe wymogi najnowszych modeli samochodów.
 • Odpowiednie dla szerokiego zastosowania: idealne dla samochodów osobowych, samochodów dostawczych i autobusów.

Wskazówki użytkowania

 • Całkowicie wymień płyn chłodniczy, przy czym zawsze opłucz i wyczyść układ chłodzenia zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu
 • Dla pojazdów starszych niż 6 lat, zaleca się wymieniać płyn chłodniczy raz na 3 do 4 lat!
 • Nigdy nie mieszaj płynów chłodniczych wykonanych w różnych technologiach!
 • Do rozcieńczenia chłodziwo używaj wody destylowanej lub dejonizowanej!
 • Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta pojazdu!
 • Zawsze przestrzegaj prawidłowych proporcji mieszania!
 • Podczas uzupełnienia, stosuj ten sam typ płynu chłodniczego, co wcześniej, jeżeli jest to możliwe.
 • Do uzupełniania należy stosować tylko rozcieńczone płyny!

DLACZEGO NALŻY WYMIENIAĆ PŁYN CHŁODNICZY SILNIKA?
Cząsteczki korozyjne powstają w wyniku degradacji glikolu etylenowego zawartego w płynie chłodniczym i stopniowej degradacji dodatków i inhibitorów. Degradacja ta jest spowodowana wysokimi temperaturami w układzie chłodzenia silnika. Dlatego płyn chłodniczy w pojeździe musi być regularnie wymieniany co 3-5 lat - nawet w przypadku płynów chłodniczych o długim okresie eksploatacji.

CZY MOŻNA ZRZUCAĆ CHŁODZIWA SILNIKA DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH?
Nie. Byłoby to podlegające karze wykroczenie zgodnie z ustawą o utylizacji odpadów.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NIEROZCIEŃCZONE KONCENTRATY PŁYNÓW CHŁODNICZYCH?
Nie. Wszystkie koncentraty płynów chłodniczych do silnika muszą być wymieszane z wodą destylowaną. Tylko w taki sposób można zagwarantować wymaganą ochronę. Nierozcieńczony produkt chłodniczy nie usunąłby wystarczająco ciepła z silnika, co skutkowałoby przegrzaniem. Nierozcieńczone koncentraty mogą też zamarzać zimą.

W JAKIM STOSUNKU POWINIEN BYĆ WYMIESZANY KONCENTRAT PŁYNU CHŁODNICZEGO EVOX Z WODĄ DESTYLOWANĄ?
Zalecamy rozcieńczać płyn Evox z wodą destylowaną w stosunku 1:1 (-37/38°C) lub 1:1,5 (-25°C), aby zapewnić optymalną ochronę przed zamarzaniem i korozją. Nie należy stosować więcej niż 60% koncentratu.

CZY MOŻNA UŻYĆ „NORMALNEJ” WODY Z KRANU PRZY ROZCIEŃCZANIU PŁYNU CHŁODNICZEGO?
Chociaż do rozcieńczenia płynu chłodniczego można użyć czystej wody o twardości 0-20dH, zaleca się stosowanie wody destylowanej lub dejonizowanej.

JAK WAŻNE SĄ ZALECENIA PRODUCENTA POJAZDU?
Producenci samochodów nie „polecają” płynów chłodniczych do silników; podają tylko standardy i wykazy płynów do użycia. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę dopuszczenia i zatwierdzenia otrzymane przy zakupie płynu chłodniczego, dlatego też zaleca się kupować płyny chłodnicze zatwierdzone przez producenta pojazdu.

Czy płyny chłodnicze EVOX są szkodliwe?
Płyny chłodnicze Evox zawierają glikol/etanodiol i są szkodliwe w przypadku połknięcia. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. W przypadku połknięcia, niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę.

W samochodzie, np. rozcieńczony z wodą destylowaną: należy przestrzegać zaleceń producenta pojazdu.

Obniż koszty konserwacji dzięki profesjonalnej ochronie!

UKŁAD CHŁODZENIA JEST BEZBRONNY BEZ ODPOWIEDNIEGO NIEZAMARZAJĄCEGO PŁYNU CHŁODNICZEGO!

Znaczenie wysokiej jakości niezamarzającego płynu chłodniczego potwierdza fakt, że 1/4 wszystkich uszkodzeń silnika jest spowodowana wadliwym funkcjonowaniem układu chłodzenia.

W bardzo niskich temperaturach:

 • Spalanie paliwa nie będzie doskonałe, sprawność silnika spadnie, a spalanie paliwa wzrośnie.
 • Emisja zanieczyszczeń (oprócz tlenków azotu) wzrośnie.
 • Filtry cząstek stałych w silnikach diesela potrzebują częstszych wymian, co oznacza wyższe koszty.
 • Straty wskutek tarcia w silniku będą wyższe, co zwiększy zużycie paliwa.

W bardzo wysokich temperaturach:

 • Nadmierne obciążenia termiczne spowodują wysokie obciążenie materiałów strukturalnych w silniku, zwiększając liczbę wymian części zamiennych.
 • Większe zużycie silnika i krótszy okres eksploatacji
 • Wyższe emisje tlenków azotu
 • Większe zużycie AdBlue(r) i krótszy czas eksploatacji katalizatora w silnikach wyposażonych w katalizatory SCR

Powodem większości usterek i problemów związanych z układem chłodzenia - tworzenia się złogów, korozji itp. - jest niska jakość lub nieprawidłowo dobrany lub nieprawidłowo stosowany płyn chłodniczy (np. użyte po dacie przydatności). Niewłaściwy płyn chłodniczy może spowodować uszkodzenie grzejników przy kierowcy i pasażerze i może zagrażać innym sprzętom w układzie chłodzenia.

 

OBNIŻ KOSZTY KONSERWACJI DZIĘKI PROFESJONALNEJ OCHRONIE 

Płyny chłodnicze dobrej jakości, odpowiednie do typu i wieku każdego pojazdu, są niezbędne do wydłużenia okresu eksploatacji układu chłodzenia i silnika. Nieodpowiednia, niska jakość płynów chłodniczych zapobiegających zamarzaniu obniża skuteczność chłodzenia i prowadzi do przegrzania silnika, uszkodzenia elementów silnika i wycieków z układu chłodzenia.

Dla optymalnego chłodzenia, potrzebna jest okresowa całkowita wymiana płynu chłodniczego. Tradycyjne płyny chłodnicze zapobiegające zamarzaniu przeciwdziałające zamarzaniu należy wymieniać po 1 roku lub 2 latach użytkowania, podczas gdy płyny chłodnicze o długim okresie eksploatacji można wymieniać jedynie co ok. 3-5 lat, w zależności od intensywności użytkowania.

 

Świadomość stanu płynu chłodniczego i układu chłodzenia oraz podejmowanie niezbędnych działań może zapobiec większości awarii i usterek lub wyeliminować je, co pozwala zminimalizować koszty.


Zastosowania

 • Układy chłodzenia samochodów osobowych i dostawczych, maszyn rolniczych i budowlanych oraz stacjonarne silniki gazowe
 • Układy chłodzenia zawierające części żeliwne, aluminiowe i miedziane
Cechy produktówKorzyści
Dobra ochrona przed korozją
 • Tworzy stabilną warstwę smarującą na wewnętrznej powierzchni układu chłodzenia w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji.
Łatwe nakładanie
 • Ochrona przed kawitacją i osadzaniem się szlamu
Nie zawiera halogenu
 • Części plastikowe i gumowe układu chłodzącego nie są uszkodzone.
Czy stosujesz odpowiedni środek smarny?

Karty charakterystyki

Poziom parametrów użytkowych, dopuszczenia

MAN 324 Typ SNF
MTU MTL 5048
Deutz 0199-99-1115/6
BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
ASTM D 6210
Saab B 040 1065
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D (VW code G12)
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-F (VW code G12 Plus)
MB 326.3
Ford WSS-M97B44-D
MAN Diesel & Turbo SE
MAN D36 5600
TEDOM
CNH MAT 3624
Fendt
Caterpillar 0199-99-2091/12.
Caterpillar MAK A4.05.09.01
Caterpillar GCM34
Cummins CES 14603
Cummins CES 14439
Cummins IS series u N14
Mack 014 GS 17009
Jenbacher TI 1000-0201
MWM 0199-99-2091/12
Detroit DFS93K217
Fiat 9.55523
Isuzu
Mitsubishi MHI
Hitachi
Liebherr MD1-36-130
Deutz DQC CB-14
Jaguar CMR 8229
STJLR 651.5003
Wartsila 32-9011
SKODA 61-0-0257
SACM Diesel DLP799861
Kobelco
Komatsu 07.892 (2009)
Van Hool
Valtra
Claas
Detroit Diesel Power Cool Plus
Foton Q-FPT 2313005-2013
GM 6277M
John Deere JDMH5
Renault 41-01-001/-S Type D
Volvo Trucks
Volvo Trucks 128 6083/002
Waukesha

Właściwości typowe

Wygląd zewnętrznyróżowy, lśniący, klarowny
Gęstość w 15 °C [g/cm3]1,113
Temperatura zapłonu (Cleveland) [°C]128
Wartość pH8,9
Zasadowość [ml 0,1M HCl/10 ml]6,0
Zawartość wody (Karl Fischer) [masa %]3,1
Współczynnik załmania światła w 20 °C1,4320
Temperatura wrzenia [°C]180

Opakowanie

1 L 10 L IBC IBC 60 L 216,5 L

Ostatnia rzecz do zobaczenia

×