Linkedin

ADBLUE

ADBLUE

Dodatek do systemów SCR zapewniający redukcję tlenków azotu

Dodatek zapewniający redukcję tlenków azotu AdBlue® służy do zmniejszania emisji tlenków azotu z pojazdów z systemem SCR (selektywnej redukcji katalitycznej). Niemieckie Stowarzyszenie Motoryzacyjne (VDA) gwarantuje wysoką i stałą jakość AdBlue.

 

Pomocne wskazówki dotyczące prawidłowego stosowania AdBlue

  • Nie użytkuj pojazdu bez AdBlue!
  • AdBlue to wysoce żrąca substancja, należy więc stosować wyłącznie odpowiednie narzędzia i sprzęt do przechowywania i napełniania
  • Temperatura przechowywania musi mieścić się w przedziale pomiędzy -10C a +30C przez cały rok; AdBlue zamarza poniżej tej temperatury, a po przekroczeniu górnej wartości granicznej ulega szybkiemu rozkładowi
  • Należy dopilnować, aby do AdBlue nie przedostały się zanieczyszczenia, woda, paliwo, pył itp., ponieważ może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie elementów systemu SCR.

AdBlue – Często zadawane pytania

Czy mój pojazd będzie działać bez AdBlue?
Tak, jednak emisja zanieczyszczeń z pojazdu wzrośnie, przekraczając dozwolony poziom. Pokładowy system diagnostyczny pojazdu (OBD) będzie obniżać parametry użytkowe do momentu dodania AdBlue.

Czy AdBlue jest dodatkiem do paliwa diesla?
Nie, AdBlue działa jako odrębny system. AdBlue nie można mieszać z paliwem.

Czy stosowanie AdBlue zmniejsza zużycie paliwa?
Tak, pośrednio. Silniki diesla wymagające technologii SCR zużywają mało paliwa dzięki swojej konstrukcji, tj. ich wydajność w zakresie mocy jest dobra.

Jak długo mogę przechowywać AdBlue?
Po otwarciu z AdBlue można korzystać przez 12 miesięcy od otwarcia pojemnika, pod warunkiem, że zostaną spełnione kryteria przechowywania.

Czy AdBlue jest materiałem niebezpiecznym?
Nie. AdBlue jest bezbarwnym dodatkiem, przypominającym wodę płynem o lekkim zapachu amoniaku. Jest on nietoksyczny, niepalny i nie jest materiałem niebezpiecznym.

Czy można czymś rozcieńczyć AdBlue?
Nie. Mimo że AdBlue zawiera 67.5% wody, rozcieńczenie go nawet wodą destylowaną spowoduje nieprawidłowe funkcjonowanie systemu SCR.


Zastosowania

  • Pojazdy wyposażone w systemy SCR (selektywnej redukcji katalitycznej)
  • Pojazdy spełniające wartości graniczne emisji tlenku azotu Euro IV, Euro V i Euro VI
Cechy produktówKorzyści
Ściśle kontrolowana jakość
  • Długi okres eksploatacji systemu oczyszczania spalin SCR
Czy stosujesz odpowiedni środek smarny?

Karty charakterystyki

Poziom parametrów użytkowych, dopuszczenia

ISO 22241-1:2006
DIN 70070

Właściwości typowe

Gęstośc w 20 °C [g/cm3]1,087 - 1,093
Temperatura zamarzania [°C]-11,5
pH (10%-os deszt.vizes oldat)9,5

Ostatnia rzecz do zobaczenia

×