Linkedin

MOL Farm Grease 2MG

Litowy smar plastyczny

Smark plastyczny o wysokich parametrach użytkowych zawierający disiarczek molibdenu i grafit, przeznaczony specjalnie do maszyn rolniczych narażonych na wysokie ryzyko zatarcia. Zalecany do smarowania łożysk, przegubów i śrub, głównie do osobnych systemów smarowania.


Zastosowania

 • Sprzęt o wysokim ryzyku zatarcia
 • Łożyska niskiej prędkości narażone na obciążenia dynamiczne
 • Elementy przesuwne podwozi, wózków
 • Głowice śrub, małe koła zębate, sprężyny
 • Układy indywidualnego smarowania
Cechy produktówKorzyści
Zawartość wysokowydajnego dodatku stałego
 • Stałe domieszki zwiększają właściwości nośności w smarowanych punktach.
 • Obniża temperaturę tarcia, nawet przy zastosowaniu smarowania hybrydowego, wydłużając okres eksploatacji smaru plastycznego.
 • Skuteczna ochrona przed zużyciem nawet w przypadku obciążeń udarowych i przy niskich prędkościach
Doskonała ochrona przed zużyciem
 • Zmniejszenie zużycia stykających się powierzchni, nawet przy zmiennych warunkach operacyjnych
 • Przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji sprzętu
Doskonałe właściwości przenoszenia obciążeń
 • Tworzy ciągłą warstwę smarującą, która nie ulega przerwaniu nawet przy dużym obciążeniu i niskiej prędkości
 • Przyczynia się do wydłużenia okresu eksploatacji sprzętu
Dobra stabilność mechaniczna i podczas przechowywania
 • Zachowuje stałą strukturę pod obciążeniem, więc smar plastyczny nie mięknie ani nie spływa z posmarowanego punktu.
 • Możliwość długoterminowego przechowywania bez separacji oleju lub twardnienia smaru plastycznego
Doskonała odporność na wodę statyczną
 • Smar nie rozmięka ani nie spływa w mokrym, wilgotnym środowisku.
 • Zapewnia odpowiednie smarowanie sprzętu działającego na zewnątrz
Doskonała ochrona przed korozją
 • Długoterminowa ochrona przed uszkodzeniem powierzchni, nawet w obecności wilgoci
 • Skutecznie przyczynia się do obniżenia potencjalnych kosztów konserwacji
Doskonała zgodność z żółtymi stopami metali
 • Zapobiega przedwczesnemu rozpadowi części z metalu nieżelaznego.
Czy stosujesz odpowiedni środek smarny?

Karty charakterystyki

Poziom parametrów użytkowych, dopuszczenia

DIN 51502: KPF2N-25
ISO 6743-9: L-XBDEB 2

Właściwości typowe

Wygląd zewnętrznyczarny, jednorodny
Lepkość oleju bazowego w 40 °C [mm2/s]200
Temperatura kroplenia [°C]200
Penetracja po 60 cyklach w 25 °C [0,1 mm]280
Maszyna czterokulowa, obciążenie zespawania [N]3000
Aparat czterokulowy, 60 minut/400 N, średnica skazy zużycia [mm]0,5
Timken OK. load [kg]20
Odporność na utlenianie, 100 h/ 100 °C, spadek ciśnienia [kPa]25
Korozja w 100 °C/ 24 h (stal)zaliczono
Korozja na miedzi (100 °C, 24 h) [gatunek]1
Test EMCOR [gatunek]0
Odpornośc na działanie wody w warunkach dynamicznych w 79 °C [masa %]3
Odporność na działanie wody w warunkach statycznych w 90 °C [gatunek]1-90
Wydzielanie oleju [masa %]3
Zawartość grafitu [masa %]1
Zawartość dwusiarczku molibdenu [masa %]1

Opakowanie

Grease 8kg

Publikacje do pobrania

Ostatnia rzecz do zobaczenia

×