Linkedin

Diagnostyka płynu chłodniczego CoolCheck

Monitorowanie statusu układów chłodzenia maszyn poprzez regularne testy układu chłodzenia i zmniejszenia kosztów serwisowania poprzez wczesne wykrywanie nieprawidłowego funkcjonowania!

Wydajne działanie układu chłodzenia, niższe koszty serwisowania.

Korzystanie z diagnostyki CoolCheck umożliwia ciągłe monitorowanie statusu układu chłodzenia i wczesne wykrywanie nieprawidłowości, dzięki czemu można interweniować na wczesnym etapie, aby zapobiec możliwym nieprawidłowościom lub usunąć je, zmniejszając w ten sposób koszty serwisowania.

Układy chłodzenia odgrywają bardzo ważną rolę w zapewnieniu niskiego zużycia paliwa i wydajnego działania silnika spalinowego.

Wyeliminuj nieprawidłowe funkcjonowanie układu chłodzenia i utrzymuj koszty na niskim poziomie!

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu chłodzenia odpowiadają za prawie 40% wszystkich awarii samochodów. Do prawie połowy awarii nie doszłoby, gdyby układ chłodzenia funkcjonował prawidłowo.

Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura płynu chłodniczego lub silnika odpowiada za takie nieprawidłowości w funkcjonowaniu. W większości przypadków powodem nieprawidłowego funkcjonowania układu chłodzenia jest nieprawidłowy dobór, słaba jakość płynu chłodniczego lub utrata ważności przez płyn chłodniczy.

Nasze usługi umożliwiają wczesne wykrywanie niepożądanych nieprawidłowości w funkcjonowaniu. Zapewniamy:

  • Identyfikację ukrytych procesów niszczących, których na ogół nie można wykryć
  • skrócenie lub eliminację przestojów
  • obniżenie kosztów utrzymania
  • lepsze planowanie i większą precyzję konserwacji
  • optymalizację cyklów wymiany oleju i płynu chłodniczego
  • optymalizację cyklów wymiany oleju i płynu chłodniczego

 

Obsługa diagnostyki CoolCheck

Jak działa diagnostyka płynu chłodniczego?

Uzyskujemy cenne informacje dotyczące statusu płynu chłodniczego i odpowiedniego wykorzystywanego systemu na podstawie wyników fizycznych i chemicznych testów płynu chłodniczego.

 

Pozwalają nam one wyciągać wnioski dotyczące odpowiedniej lub nieprawidłowej pracy maszyn oraz prawidłowego lub nieprawidłowego doboru płynu chłodniczego. Parametry fizyczne i chemiczne płynu chłodniczego cały czas się zmieniają z powodu naturalnego zużycia, a ich zmiana może się pogłębić lub przyśpieszyć z powodu nieprawidłowego korzystania z układu i zanieczyszczeń przedostających się do płynu chłodniczego.

W wyniku tej analizy poprawiamy wydajność konserwacji. Lepsza znajomość parametrów świeżego płynu chłodniczego istotnie poprawia ocenę wyników testu. Bez tych informacji można jedynie przygotować szacunkowe oceny.

A złożony proces w 4 krokach

Pobieranie próbek

Pobierz próbkę z maszyny!

Zapewniamy pojemniki na próbki, ręczną pompkę do pobierania próbek oraz podręcznik z dokładnym opisem procesu pobierania próbek.

Przesyłanie próbek

Zarejestruj dane identyfikatora próbek i prześlij je do nas!

Proszę przesłać pojemnik na próbki wraz z arkuszem danych. Wysyłka jest bezpłatna

Analiza

Testy fizyczne i chemiczne próbek zostaną wykonane w naszym laboratorium MOL LubCheck, które jest wyposażone w specjalne i szybkie przyrządy.

Badane parametry będą się różnić w zależności od typu płynu chłodniczego. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej!

Opinia eksperta

Nasi inżynierowie wyspecjalizowani w tribologii przeanalizują wyniki testów.

Wyniki testów zostaną podsumowane w ciągu 72 godzin. Ekspertyza w formie tekstowej, przesłana pocztą elektroniczną będzie – jeśli klient tego wymaga – również zawierać zalecenia dotyczące konserwacji

Zmiany statusu maszyny i płynu chłodniczego można łatwo monitorować, ponieważ raporty będą, oprócz bieżących danych, również uwzględniać wyniki wszystkich trzech poprzednich testów. Analiza wystarczającej liczby próbek umożliwi również wyciągnięcie ogólnych wniosków, takich jak potrzeba modyfikacji praktyk w zakresie konserwacji, znalezienia nowych dostawców części zamiennych itp.

Testy

Ogólne audyty i definicja oczekiwanego okresu użytkowania

Wygląd zewnętrzny zapewnia rzetelne informacje dotyczące zanieczyszczeń płynu chłodniczego i pokazuje jakie niepożądane procesy chemiczne zaszły do tej pory.

Zapach głównie głównie zapewnia przydatne informacje dotyczące zanieczyszczeń przedostających się do płynu chłodniczego i o ewentualnym wcześniejszym przegrzaniu układu.

Zdolność do neutralizacji kwasów,lub rezydualna zasadowość jest proporcjonalna do potencjalnego utrzymania okresu eksploatacji środka smarnego.

Współczynnik załamaniajest blisko związany ze stężeniem glikolu, krytycznym parametrem dla płynu chłodniczego.

Temperatury krystalizacji i temperatury wrzenia zapewniają bezpośrednie informacje dotyczące wartości granicznych temperatury w stosowaniu płynu chłodniczego.

Przewodność Ohm pomaga ekspertom w ustaleniu opinii podczas oceny skorygowanego statusu płynu chłodniczego w układzie chłodzenia, na który w innej sytuacji mogłyby wywrzeć wpływ inne parametry.

testy uszkodzeń w wyniku korozji i kawitacji

Niższa zawartość azotynów i azotanów wskazuje zubożenie zawartości kluczowych inhibitorów korozji w płynie chłodniczym.

Jeśli stężenie pierwiastków chemicznych w dodatkach spadło do nieakceptowalnego poziomu, wskazuje to na możliwe uszkodzenie chemiczne i mechaniczne układu chłodzenia i chłodzonego sprzętu.

odkrycie potencjalnych rozbieżności w konserwacji

Zbyt wysokie stężenie pierwiastków chemicznych stanowi dowód na obecność soli, które powodują twardość wody i wskazują na stosowanie wody nieodpowiedniej jakości.

Wysoka zawartość chlorków, siarczanów i fosforów oznacza nieodpowiednie czyszczenie układu chłodzenia, które może powodować uszkodzenia.

badania korozji i zużycia w układach chłodzenia i utrzymanie chłodzenia urządzeń, takich jak silniki i ich podjednostki - chłodnice EGR, chłodnice powietrza, turbosprężarki oraz przekładnie/skrzynie biegów.

Jeśli płyn chłodniczy wykazuje, że stężenie pierwiastków chemicznych metalicznych materiałów strukturalnych w układzie chłodzenia jest wyższe niż zwykle, oznacza to, że zachodzi nieprawidłowy proces korozji.

laboratorium CoolCheck

Od 1997 r. , laboratorium MOL LubCheck jest członkiem organizacji WearCheck International zrzeszającej duże laboratoria na czterech kontynentach. Członkowie regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zapewniając ciągły rozwój kompetencji naszych ekspertów.

 

Przydatne linki

Czy jesteś zainteresowany(-a)?
×