Linkedin

Sprawdzona ochrona silnika po 500 godzinach pracy

Aby zwiększyć wydajność kosztową i chronić środowisko, producenci maszyn rolniczych stale pracują nad opracowaniem bardziej zaawansowanych maszyn z niskoemisyjnymi silnikami diesla, które wymagają zastosowania specjalnych środków smarnych o długim okresie eksploatacji. Węgierski koncern rolniczy stosując zaawansowane metody operacyjne podjął się przetestowania MOL Farm Protect E9 15W-40 -nowego oleju silnikowego MOL Lubricants. 500 godzin testów w polu przy wykorzystaniu ciągników John Deere potwierdziło, że olej silnikowy MOL Farm Protect E9 15W-40 zapewnia wyjątkową długość okresu eksploatacji oraz maksymalną ochronę silnika. W pewnych rodzajach silników ten olej pozwolił na bezpieczne wprowadzenie dłuższych okresów pomiędzy wymianami oleju: 500 godzin zamiast 375!

To przedsiębiorstwo uprawiające ponad 3700 hektarów jest znane w branży jako jeden z najbardziej efektywnych producentów soi dzięki stosowaniu samodzielnie opracowanej przyjaznej dla środowiska technologii.

Podczas 500 godzin testów, olej silnikowy MOL Farm Protect E9 15W-40 dowiódł, że doskonale chroni silnik nawet w przypadku maszyn o długim okresie wymiany oleju. Olej również w pełni wypełnij wszystkie wymogi producentów parametrów użytkowych. Ciągniki John Deere 8330 i 6530 były użytkowane w rzeczywistych warunkach operacyjnych. Maszyny były obciążone tak jak podczas zwykłych operacji rolniczych, co oznacza okresowe występowanie dużych obciążeń: 72% orka, 21% transport z pola, 6% transport drogowy i 1% inne operacje.
Próbki oleju pobierano co 100 godzin pracy, aby sprawdzić stan operacyjny oleju. Próbki zostały przenalizowane w laboratorium MOL WearCheck cieszącym się międzynarodowym uznaniem.

Wyniki pokazały, że MOL Farm Protect E9 15W-40 zapewnia wyjątkową ochronę silnika podczas 500 godzin pracy.
Test dowiódł również, że zmiany lepkości oleju były minimalne. Właściwości oleju nie ulegały pogorszeniu i olej doskonale radził sobie z zanieczyszczeniami. Dzięki stabilnemu poziomowi lepkości ten olej silnikowy zapewnia optymalne smarowanie nawet w przypadku wydłużenia okresu pomiędzy wymianami oleju.

Stężenie cząstek metalu pochodzących z naturalnego zużycia części maszyny wynosiło dużo poniżej 75 mg/kg - poziomu alarmowego powszechnie przyjmowanego w diagnostyce oleju. Stężenie metali nieżelaznych pochodzących z łożysk było również bardzo niskie i w ten sposób olej dowiódł swojej zdolności do zapewniania maksymalnego okresu eksploatacji silnika.

Test dowiódł, że olej silnikowy MOL Farm Protect E9 15W-40 może być bez ryzyka stosowany przez 500 godzin pracy, cały czas spełniając wymogi producenta maszyny. Dla pewnych typów maszyn oznacza to zmniejszenie zużycia oleju aż do 25%. Dzięki skutecznej ochronie przed zużyciem koszty konserwacji silnika można zmniejszyć aż do 15%.

Karta charakterstyki

FIRMA:

Margittasziget 92 Kft.

BRANŻA:

Rolnictwo

ZASTOSOWANIE:

Ciągniki John Deere 8330 i 6530

USŁUGA:

Nowa nazwa naszej usługi WearCheck to LubCheck

Diagnostyka olejów i maszyn LubCheck

Czy jesteś zainteresowany(-a)?

×