Linkedin

Diagnostyka olejów i maszyn LubCheck

Monitoruj status swoich maszyn i nie dopuść do ich uszkodzenia dzięki wykonywaniu regularnych kontroli i testów środków smarnych!

Bardziej niezawodne działanie. Niższe koszty.

LubCheck to cieszący się globalnym uznaniem proces diagnostyczny oparty na monitorowaniu statusu maszyn poprzez skupienie się na badaniu próbek oleju.
Podstawą diagnostyki oleju są ślady pozostawiane w oleju w wyniku interakcji z maszyną w ramach normalnej lub nieprawidłowej pracy maszyny, silników, przekładni lub układów hydraulicznych.

LubCheck pomaga nam we wczesnym wykrywaniu potencjalnych awarii lub nieprawidłowego funkcjonowania i może umożliwić uniknięcie konieczności wykonywania drogich napraw lub akumulacji szkód. Jest on bardzo efektywny kosztowo, ponieważ koszty prowadzenia regularnych kosztów są na ogół znacznie niższe niż koszty napraw często całkiem nieoczekiwanych awarii i nieprawidłowego funkcjonowania.

Skorzystaj z korzyści, które zapewnia LubCheck!

  • wczesne wykrywanie ukrytych procesów niszczących
  • wykrywanie procesów niszczących, których nie da się wykryć w inny sposób
  • skrócenie lub eliminacja przestojów
  • obniżenie kosztów utrzymania
  • bardziej dokładna i łatwa do planowania konserwacja
  • optymalizacja cyklu zmiany oleju
  • większa niezawodność pojazdów i maszyn

Diagnostyka LubCheck pomaga w optymalizacji kosztów w wielu różnych obszarach.

BEZPOŚREDNI WPŁYW POŚREDNI WPŁYW WPŁYW NA KOSZTY
Możliwość szybkiego wykrycia nieoczekiwanych uszkodzeń oraz procesów niszczących wynikających z nieregularnej pracy pojazdów i maszyn Wydłużenie okresu eksploatacji pojazdów i maszyn Niższe koszty części zamiennych i konserwacji
Optymalizacja stosowania środków smarnych i długości okresu między wymianami oleju Wydłużenie cyklu

wymiany oleju
Niższe koszty środków smarnych
  Pełne wykorzystanie środka smarnego  
Stan sprzętu można ocenić bez dużej interwencji fizycznej, można obserwować zmiany stanu Większa niezawodność pojazdów i maszyn Wydłużenie okresu eksploatacji pojazdów i maszyn Niższe koszty kontroli
Procesy produkcji i konserwacji stają się bardziej przewidywalne i można je skuteczniej kontrolować Większa wydajność ustalania harmonogramu produkcji Krótsze przestoje, korzystanie z większej produktywności Nieplanowane zmniejszenia dodatkowych wydatków
Mniejsze zużycie oleju i odpady niebezpieczne Mniejsze oddziaływanie na środowisko Niższe koszty neutralizacji

 

Obsługa diagnostyki oleju LubCheck

Jak działa diagnostyka oleju?

Z determinacją analizujemy i interpretujemy informacje diagnostyczne ukryte w w kropli oleju by wykorzystać je dla optymalizacji konserwacji.
Podczas jednego z naszych testów analizujemy dane metryczne parametrów fizycznych i chemicznych środka smarnego oraz intensywność zmian, typów i cech wykrywanych zanieczyszczeń oraz stosunek zużytych metali. Wyciągamy wnioski dotyczące informacji na temat prawidłowego i nieprawidłowego działania maszyn oraz właściwego lub niewłaściwego doboru środków smarnych oraz najlepszych sposobów postępowania ze przepracowanymi środkami smarnymi.

Złożona procedura w czterech prostych krokach

Pobieranie próbek

Pobierz próbkę z maszyny lub silnika!

Zapewniamy naczynia na próbki, ręczną pompkę do pobierania próbek oraz podręcznik z dokładnym opisem procesu pobierania próbek.

Przesyłanie próbek

Zarejestruj dane identyfikatora próbek i prześlij je do nas!

Próbkę należy przysłać w naczyniu na próbkę, należy do niej również dołączyć arkusz danych. Naczynia z próbkami można przesłać bezpłatnie.

Analiza

Testy fizyczne i chemiczne próbek zostaną następnie wykonane w naszym laboratorium MOL LubCheck, które jest wyposażone w specjalne i szybkie przyrządy.

Badane parametry będą się różnić w zależności od typu środka smarnego.  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej!

Opinia eksperta

Nasi inżynierowie wyspecjalizowani w tribologii analizują wyniki testów.

Wyniki testów zostaną podsumowane w ciągu 72 godzin. Ekspertyza w formie tekstowej, przesłana pocztą elektroniczną – jeśli klient tego wymaga – zawiera równie zalecenia dotyczące lepszej konserwacji.

Co analizujemy?

Po otrzymaniu próbek poddajemy je następującym standardowym badaniom laboratoryjnym.

  OLEJE DO SILNIKÓW
GAZOWYCH
OLEJE HYDRAULICZNE OLEJE TURBINOWE PRZEMYSŁOWE OLEJE PRZEKŁADNIOWE OLEJE SPRĘŻARKOWE OLEJE GRZEWCZE OLEJE DO OBRABIAREK OLEJE DO TRANSFORMATORÓW
LEPKOŚĆ  ✓    
AN    
DODATKI, ICP      
ZUŻYWAJĄCE SIĘ METALE      
ZANIECZYSZCZENIA        
FERROGRAFIA          
WSKAŹNIK ZUŻYCIA              
CZYSTOŚĆ – ISO                
ZAWARTOŚĆ DODATKÓW, FR-IR                
PRODUKTY DEGRADACJI                
EMULSYJNOŚĆ            
TEMPERATURA ZAPŁONU                

laboratorium LubCheck

Od 1997 r. , laboratorium MOL LubCheck jest członkiem organizacji WearCheck International zrzeszającej duże laboratoria na czterech kontynentach. Członkowie regularnie dzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą, zapewniając ciągły rozwój kompetencji naszych ekspertów i bieżącą aktualizację ich wiedzy.

MOL Laboratory Center – Accreditation certificate

 

Zadowolenie użytkowników naszych usług jest dla nas najważniejszym celem

Kluczowe znaczenie dla sukcesu LubCheck ma bliska współpraca pomiędzy operatorami a inżynierami usługodawców.

Przydatne linki

Czy jesteś zainteresowany(-a)?
×