Linkedin

Prosimy o wypełnienie naszego testu, aby dowiedzieć się, jak nasze zarządzenie smarowaniem wypada w porównaniu do średniej przemysłowej!

Podsumowanie

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

1 Jakie praktyki stosuje Twoja firma w odniesieniu do realizacji zadania smarowania? Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

2 Jakie kryteria są stosowane podczas wyboru środków smarnych dla maszyn?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

3 Jak wybierasz środek smarny dla maszyny?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

4 Jakie są podstawy racjonalizacji i ujednolicenia stosowania różnych stosowanych środków smarnych?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

5 Która odpowiedź najlepiej pasuje do praktyk firmy w zakresie zamówień?

Przechowywanie, dozowanie

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

1 Które z poniższych stwierdzeń najlepiej odzwierciedlają Twoje praktyki w zakresie magazynowania środków smarnych?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

2 Jak należy przechowywać oleje smarowe i smary plastyczne w małych opakowaniach?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

3 W jaki sposób maszyny są napełniane środkiem smarnym?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

4 W jaki sposób smaruje się maszyny wyposażone w smarowniczki?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

5 W jaki sposób oddzielacie i oznaczacie olej przepracowany?

Kontrola zanieczyszczeń

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

1 Jakie metody stosujecie, aby chronić maszyny przed zanieczyszczeniem wynikającym z procesów środowiskowych i technologicznych?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

2 Jaki rodzaj mobilnego urządzenia filtrującego stosujecie w zakładzie?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

3 W jaki sposób zarządzacie układami smarowania o zawartości oleju powyżej 2000 litrów?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

4 Jakie narzędzia do kontroli poziomu oleju powinny być dostępne na terenie zakładu?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

5 W jaki sposób określacie cykl wymiany oleju i filtrów?

Diagnostyka oleju

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

1 Jakie maszyny i punkty poboru próbek zostały zidentyfikowane w programie analizy oleju?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

2 Jak często pobieracie próbki z maszyn i punktów poboru próbek?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

3 Czy dla każdego typu maszyny określono pakiet analiz oleju?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

4 Jakie alarmy wartości granicznych stosujecie do oceny wyników i w jaki sposób je definiujecie?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

5 W jaki sposób informacje o wynikach testów oleju są przekazywane w zakładzie?

Pobieranie próbek oleju

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

1 W jaki sposób próbki są pobierane z zamkniętych zbiorników np. z układów smarowania przekładni?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

2 Jak pozyskujecie próbki oleju z układów smarowania pracujących pod ciśnieniem (np. układów hydraulicznych)?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

3 Jak rozpoznajecie punkt pobrania próbki danej maszyny?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

4 W jaki sposób szkolicie pracowników pobierających próbki, aby proces ten przebiegał prawidłowo?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

5 Jakie dodatkowe informacje powinniśmy uwzględniać w analizach próbek oleju oprócz identyfikacji maszyny?

Szkolenie

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

1 Jakie kryteria powinna stosować firma - wiedza, doświadczenie itp. - w zakresie wyboru serwisantów odpowiedzialnych za smarowanie?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

2 Ile czasu przeznaczasz na szkolenie serwisantów ds. smarowania w ciągu roku?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

3 Jakie są profesjonalne wymagania wobec pracowników, którzy wykonują zadania związane ze smarowaniem?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

4 Jakie kwalifikacje zawodowe powinna mieć osoba odpowiedzialna za program badania oleju w naszej firmie?

Prosimy zaznaczyć stwierdzenie najlepiej opisujące Twoją firmę.

5 Jak często organizujemy spotkania dotyczące produkcji i konserwacji, aby omówić problemy w zakresie technologii smarowania?

Rejestracja

Podświetlone pola są wymagane.

Rejestracja

Dziękujemy za wypełnienie naszego arkusza testu zarządzania środkami smarnymi. Wyniki testu wyślemy na podany adres e-mail.

×