Linkedin

Filtrowanie wiadomości wg daty:

Filtrowanie wiadomości wg słów kluczowych:

Otwarcie stacji Slovnaft Partner w Grabowie nad Prosną

11 marca nastąpiło otwarcie stacji paliw Slovnaft Partner w Grabowie nad Prosną w powiecie ostrzeszowskim w województwie wielkopolskim. Działalność na stacji zlokalizowanej przy drodze  wojewódzkiej nr 449 prowadzi Spółka LAAG GROUP Sp. z o.o. SP.K.  Po uroczystym otwarciu, pierwsi klienci ustawiali się w kolejce, aby zatankować paliwo do swoich samochodów oraz skosztować przysmaków z oferty Bistro Corner oraz Coffee Corner. Nowo otwarta stacja oferuje benzynę Pb 95, olej napędowy oraz paliwa uszlachetnione z unikatową recepturą ON Drive. Przy stacji mieści się parking zarówno dla samochodów osobowych oraz ciężarowych. Serdecznie zapraszamy. 

PROGRAM GROWWW

PONAD 80 POZYCJI DOSTĘPNYCH W GRUPIE MOL DLA ABSOLWENTÓW

  • Aplikacje do programu Growww, można składać do 30 kwietnia za pośrednictwem strony internetowej: https://molgroupcareers.info/en/students-and-graduates/growww-graduate-programme
  • Growww to flagowy projekt pozyskiwania młodych talentów, w ramach którego Grupa MOL rekrutuje absolwentów z maksymalnie rocznym doświadczeniem zawodowym, chcących rozpocząć karierę w jednej z największych firm w regionie.
  • O udział w programie można ubiegać się na Węgrzech, w Polsce, Chorwacji, Słowacji, Czechach, Rumunii i Słowenii.

Rozpoczął się okres składania aplikacji do programu Growww dla absolwentów. Roczny program stażowy to doskonała okazja dla świeżo upieczonych absolwentów studiów licencjackich lub magisterskich, aby rozpocząć karierę w jednej z wiodących firm regionu.

W ramach programu Growww, Grupa MOL oferuje ponad 80 wolnych stanowisk z obszaru inżynierii, biznesu, informatyki, nauk społecznych i przyrodniczych. Kandydaci z maksymalnie rocznym doświadczeniem zawodowym mogą dołączyć do firmy w centrali w Budapeszcie lub oddziałach Grupy MOL w następujących krajach: na Węgrzech w Polsce, w Chorwacji, Słowacji, Czechach, Rumunii i Słowenii.

Roczny program stażowy Growww daje młodym talentom szansę na wykorzystanie świeżych i nowatorskich pomysłów, poznanie Grupy MOL i branży, w której działa oraz wzięcie udziału w transformacji energetycznej. W okresie integracji uczestnicy programu będą wspierani przez mentorów i będą mieli możliwości rozwijania swoich umiejętności zawodowych.

Grupa MOL przykłada szczególna wagę do zarządzania talentami. W opublikowanej niedawno Strategii MOL 2030+ podkreśla, że dla kompleksowej transformacji firmy niezbędna jest różnorodna i integracyjna kultura korporacyjna. Talent ma największą wartość, dlatego tak duża firma, jak MOL, musi znaleźć sposób, by przyciągnąć młode talenty, rozwijać je i zatrzymać.

„To jest znakomity moment dla nowych Growwwerów na dołączenie do naszej firmy, ponieważ w naszej strategii mamy przed sobą ambitne cele. Świat zmienia się szybciej niż kiedykolwiek i musimy przyspieszyć transformację naszej firmy. Wejdziemy do nowych gałęzi biznesowych, z których wcześniej nie korzystaliśmy i musimy być przygotowani na nowe wyzwania. Potrzebujemy różnych talentów, które pomogą nam w realizacji strategii i jej celów w mądrzejszy i szybszy sposób. Wspieramy młode pokolenia, ale też mamy wobec nich wielkie oczekiwania, ponieważ swoimi świeżymi i nowatorskimi pomysłami mogą pomóc nam osiągnąć nasze cele. Program Growww to świetny początek dla tych młodych absolwentów, którzy wyobrażają sobie swoją przyszłość w jednej z największych firm w regionie i chcieliby ją kształtować razem z nami ”- powiedziała Zdravka Demeter Bubalo, MOL Group HR SVP.

Stacje Slovnaft Partner w Pawłowicach

Działające w programie Slovnaft Partner stacje grupy Uniwar w Pawłowicach Śląskich odświeżyły swój wizerunek. Stacje oferują najwyższej jakości paliwa, a pełna gama usług zapewnia klientom kompleksową obsługę: można zatankować samochód, skorzystać z myjni samochodowej, uzupełnić niezbędne akcesoria samochodowe, a także coś zjeść i napić się dobrej kawy. Serdecznie zapraszamy.

 

 

Ładowanie pojazdów elektrycznych

Właścicieli aut elektrycznych zapraszamy do korzystania z usługi ładowania pojazdów elektrycznych na wybranych stacjach partnerskich Slovnaft. Punkty ładowania Green Way znajdują się na stacji Slovnaft Partner Viva w Opolu oraz Slovnaft Partner Uniwar w Łaziskach/Gorzyczki. Są to punkty z ładowarkami prądu stałego (DC), dzięki czemu proces ładowania jest stosunkowo krótki.

 

 

25 lat POPiHN

 Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego ma 25 lat i podejmuje wyzwania związane z transformacją energetyczną w sektorze paliwowym

8 grudnia 1995 r. rozpoczęła działalność POPiHN, która reprezentuje największe przedsiębiorstwa sektora paliwowego. Od tego czasu sprzedaż paliw do napędu pojazdów wzrosła dwukrotnie, do poziomu ponad 25 mln ton, a ropa naftowa stała się dominującym źródłem energii w Polsce. W tym roku szacowane zużycie ropopochodnych paliw transportowych wyniesie ok. 250 TWh, czyli blisko o połowę więcej energii, niż całe krajowe zużycie prądu elektrycznego.

Członkowie POPiHN realizują projekty zwiększające efektywność energetyczną, podnoszą sprawność infrastruktury produkcyjnej i przesyłowej oraz inwestują w odnawialne źródła energii, paliwa niskoemisyjne oraz szybkie ładowarki do pojazdów elektrycznych. Działania te są filarami transformacji energetycznej. Przemysł naftowy ma do odegrania kluczową rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz osiągnięciu celów Europejskiego Zielonego Ładu.

Eksperci POPiHN opracowali kompleksowy system analityczno-statystyczny, który zbiera dane o rynku paliw płynnych i olejów smarowych. Dzięki temu możliwe jest sporządzanie okresowych analiz i raportów, które są głównym źródłem wiedzy na temat sektora. Przetwarzane na bieżąco dane mogą pomóc w realizacji największego i najpoważniejszego wyzwania, które stoi obecnie przed branżą paliwową – jak w optymalny sposób wdrożyć w Polsce koncepcję transportu niskoemisyjnego, by skutecznie chronić środowisko, przy uwzględnieniu relatywnie niskiego poziomu zamożności społeczeństwa polskiego względem konsumentów z Europy Zachodniej.

Dzisiaj paliwo oferowane przez polskie stacje paliw spełnia bardzo wymagające normy środowiskowe. Polskie rafinerie należą do światowej czołówki pod względem zaawansowania technologicznego i kompleksowości przerobu ropy naftowej. Krajowe rurociągi oraz bazy paliw, modernizowane, ale też rozbudowywane, zapewniają niezakłóconą logistykę sektora. 

W 2019 r. wydobycie i zużycie ropy naftowej przekroczyło rekordowy poziom 100 milionów baryłek dziennie. Jak wynika z prognozy OPEC czy MAE paliwa ropopochodne jeszcze długo będą nieodłącznym elementem gospodarki światowej, a tym samym gospodarki polskiej. W związku z tym Organizacji nie zabraknie pracy w zakresie tradycyjnych paliw transportowych. Co więcej, dodatkowo zostaną na nią nałożone nowe obowiązki związane z transformacją energetyczną Polski. 

Celem POPiHN pozostaje w pełni konkurencyjny, przyjazny klientom rynek, a także zapewnienie bezpiecznego i zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, działających w obszarze produkcji i dystrybucji paliw ciekłych oraz olejów smarowych. Członkowie POPiHN już dziś odgrywają ważną rolę w przechodzeniu do gospodarki niskoemisyjnej, wspierając zrównoważony rozwój oraz ochronę klimatu. Co istotne, na horyzoncie  rysują się „zielone” rafinerie, wytwarzające przyjazne środowisku paliwa i komponenty dla innych sektorów gospodarki. 

Przez minione 25 lat POPiHN przyczyniła się do wejścia w życie szeregu zmian, sprzyjających szeroko rozumianej branży paliwowej i odbiorcom produktów naftowych. Można tu wyliczyć likwidację pozwoleń importowych na sprowadzanie paliw płynnych, utrzymanie stacji paliw jako obiektów funkcjonujących przez cały tydzień, często 24 godziny na dobę, czy zainicjowanie możliwości samoobsługowego tankowania paliw. Pracowano też nad wprowadzeniem wymagań w zakresie ochrony środowiska na stacjach paliw, które nałożyły na właścicieli stacji obowiązek modernizacji zbiorników, wyposażenia stacji w urządzenia do monitorowania wycieków paliw do gruntu, wód powierzchniowych i gruntowych, sprzyjając poprawie ochrony środowiska. Wypracowano szereg rozwiązań prawnych, określających jakość paliw oraz wykorzystanie biokomponentów w stopniu odpowiadającym standardom europejskim. Jednym z głównych celów przez lata była walka z szarą strefą na rynku paliw. Zainicjowano w tym obszarze zmiany prawne, które przyczyniły się do znacznego spadku nielegalnego obrotu paliwami oraz wzrostu dochodów zarówno legalnie działających przedsiębiorców, jak Skarbu Państwa. Podmioty sektora dostarczają do budżetu państwa około 20% wpływów podatkowych.

W trudnych ostatnich miesiącach, kiedy świat walczył z pandemią Covid-19, Organizacja współpracowała przy opracowaniu i wdrożeniu branżowych praktyk bezpieczeństwa pracowników, współpracowników oraz klientów firm naftowych i stacji paliw.

25 lat działalności minęło niezwykle szybko. W każdym biznesie rośnie znaczenie technologii i innowacji. Dekarbonizacja transportu prowadzi do wykorzystywania w nim innych źródeł energii niż paliwa naftowe. Ponadto, społeczeństwo również oczekuje zmian. Polityka regulacyjna wobec sektora powinna  uwzględniać zarówno długofalowe cele społeczne, oczekiwania konsumentów oraz konkurencyjność gospodarki. Przed Organizacją stają kolejne wyzwania związane z transformacją obecnego przemysłu paliwowego na niskoemisyjny, zgodny z nowymi wymogami „Zielonego Ładu”, dążący do zrównoważonej polityki środowiskowej.  Jej cele są możliwe do osiągnięcia przy rozsądnym wykorzystaniu wiedzy oraz kapitału firm tworzących POPiHN.

Budowanie gospodarki niskoemisyjnej będzie w ciągu najbliższych lat definiowało nową tożsamość sektora transportowego, a tym samym wyznaczało nowe cele dla Organizacji. Z dnia na dzień nie można zastąpić miliardów litrów oleju napędowego i benzyn, które napędzają miliony pojazdów na polskich drogach. Dziś najważniejszymi paliwami alternatywnymi są LPG i gaz ziemny. Docelowo paliwem przyszłości ma szanse zostać „zielony” wodór, najbardziej niskoemisyjny ze sposobów napędzania pojazdów. Istotną rolę do odegrania w kolejnych dekadach będą miały też bio-metan, paliwa syntetyczne oraz energia elektryczna pochodząca ze źródeł odnawialnych.  Świat jutra jest światem zielonym i właśnie ten cel przyświeca członkom POPiHN.

Obecni członkowie POPiHN to: AMIC POLSKA Sp. z o.o., ANWIM S.A.(właściciel sieci stacji paliw MOYA), BP EUROPA SE,  Circle K Polska Sp. z o.o., Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o., Grupa LOTOS S.A., PERN S.A., PKN ORLEN S.A., Shell Polska Sp. z o.o., Slovnaft Polska S.A. – MOL Group, TanQuid Polska Sp. z o.o., Total Polska Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Paczkomaty na stacjach Slovnaft Partner

Wzbogacając atrakcyjność ofert i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, na Stacjach Partnerskich Slovnaft pojawiły się pierwsze paczkomaty firmy InPost. Każda wizyta na stacji staje się bardziej kompleksowa. Już dziś usługa jest dostępna na stacjach Slovnaft Partner w miejscowościach: Dynów Karolówka, Pińczów, Niegardów, Pilica, Kazimierza Wielka, Włoszczowa, Mszana Dolna ul. Krakowska, Strzelce Opolskie, Trzeboś, Chęciny.

Program stypendialny Growww dla kobiet inżynierów

  •  Studentki z Węgier, Słowacji, Chorwacji, Polski, Austrii, Pakistanu i Czech mogą ubiegać się o stypendium MOL dla kobiet zdobywających stopnie naukowe na kierunkach technicznych, technologicznych i nauk przyrodniczych.
  •  Dla trzech najlepszych kandydatek firm przewidziała stypendium w wysokości 3000 EUR, dając jednocześnie szansę na rozpoczęcie kariery w jednej z największych korporacji energetycznych w regionie.
  •  Termin składania aplikacji do programu upływa 15 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

Zimowa promocja - smary i oleje

 

Jeszcze wokół jesień, a my już zachęcamy do udziału w zimowej promocji sprzedaży olejów. Szczegóły zakupu poznacie Państwo u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów.

 

 

 

 

Jesienna promocja - oleje silnikowe

Zapraszamy do skorzystania z nowej, jesiennej promocji sprzedaży olejów. Szczegóły zakupu poznacie Państwo u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów.

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

 Slovnaft - Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000126418, o kapitale zakładowym 81 447 000,00 złotych opłaconym w całości, NIP: 676-18-16-480 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

 

 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

 

 Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

 

×