Linkedin

Filtrowanie wiadomości wg daty:

Filtrowanie wiadomości wg słów kluczowych:

Zimowa promocja - smary i oleje

 

Jeszcze wokół jesień, a my już zachęcamy do udziału w zimowej promocji sprzedaży olejów. Szczegóły zakupu poznacie Państwo u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów.

 

 

 

 

Jesienna promocja - oleje silnikowe

Zapraszamy do skorzystania z nowej, jesiennej promocji sprzedaży olejów. Szczegóły zakupu poznacie Państwo u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów.

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

 Slovnaft - Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000126418, o kapitale zakładowym 81 447 000,00 złotych opłaconym w całości, NIP: 676-18-16-480 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

 

 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

 

 Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

 

Stacja Slovnaft Partner w Tarnowie – sklep w nowej odsłonie

Stacja Paliw Slovnaft Partner w Tarnowie przy ul. Mroźnej 18 zaprasza na zakupy do dobrze zaopatrzonego, czynnego 24h na dobę sklepu. Po ostatnich zmianach, w nowoczesnym wnętrzu, Klienci mogą zrobić zakupy, a w kącik COFFEE CORNER oraz BISTRO CORNER oferuje pachnącą kawę, ciepłe przekąski oraz kanapki.

 

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży w nowej odsłonie

 

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży wita nowym odmienionym wyglądem, oferując uszlachetnione paliwa Premium dla Twojego auta oraz kącik Coffee Corner dla Ciebie.

 

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży, położona przy DK 87 prowadzącej do stolicy polskich Pienin, wraz z nadejściem wiosny nabiera nowego blasku, zgodnego z aktualnym konceptem sieci Slovnaft Partner. W przestronnym i nowoczesnym wnętrzu, Klienci mają do dyspozycji strefę gastronomiczną Bistro Corner i Coffee Corner. Stacja oferuje uszlachetnione paliwa typu Premium PB95 Drive, PB98 Drive, ON Drive, ON jak też nowoczesną samoobsługową myjnię.

Nowa stacja Slovnaft Partner w miejscowości Brzyska

W kwietniu sprzedaż pod logiem Slovnaft Partner rozpoczęła stacja paliw należąca do firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMAROL Sp. zo.o. zlokalizowana w miejscowości Brzyska w powiecie jasielskim. Stacja oferuje paliwa uszlachetnione typu Premium PB95 Drive, PB98 Drive, ON Drive, ON, Ad Blue, LPG oraz gaz w butlach (11kg) . Klienci mają do dyspozycji dobrze zaopatrzony sklep i kącik  COFFEE CORNER oraz BISTRO CORNER, gdzie można odpocząć przy gorącej kawie i smacznych przekąskach. W obiekcie znajduje się również stacja diagnostyczna wykonująca badania techniczne pojazdów do 3,5 t. Wkrótce będą oferowane dodatkowe usługi w zakresie mechaniki pojazdowej: obsługa klimatyzacji samochodowych, wykonywanie zbieżności kół i geometrii kół 3D  oraz drobne naprawy mechaniczne. 

 

Koronawirus - informacja dla Klientów i Partnerów

Drodzy Partnerzy / Drodzy Klienci,


Sytuacja związana z występowaniem koronawirusa wciąż ewoluuje. W tych trudnych dniach, w  Grupie MOL dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym współpracownikom i partnerom. oraz aby utrzymać wysoki standard obsługi naszych klientów i zabezpieczyć dostawy produktów.
Kontaktujemy się z Państwem, aby podzielić się informacjami o naszych działaniach związanych zapobieganiem dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W tej chwili bezpieczeństwo naszych współpracowników i klientów pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Dlatego zgodnie z przepisami i wytycznymi lokalnych władz z zakresu zdrowia publicznego, podjęliśmy dodatkowe działania w odpowiedzi na koronawirusa.

Aktywowaliśmy nasze zespoły reagowania na poziomie regionalnym i lokalnym, aby zapewnić pomoc naszym kolegom i jesteśmy przygotowani do szybkiego działania. Ciężko pracujemy, aby zapewnić ciągłość pracy, nasze rafinerie, magazyny logistyczne i stacje paliw nadal działają, nawet przy minimalnym personelu, jesteśmy przekonani, że przezwyciężymy również to wyzwanie.

Zastosowaliśmy nowe zasady i działania zapobiegawcze, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa i zminimalizowania następstw pandemii:

W biurach:

  • Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej: tylko ci pracownicy przebywają w naszych biurach, dla których jest to konieczne.
  • Nasze Koleżanki i Koledzy otrzymują bieżące informacje i  rozszerzone protokoły operacyjne.
  • Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia naszych biur stosując profesjonalne środki dezynfekujące.
  • Będziemy nadal dostosowywać się do zmiany w  obszarze przygotowywania żywności i napojów, zgodnie z  aktualnymi zaleceniami bezpieczeństwa żywności.
  • Anulowaliśmy spotkania osobiste i podróże.

W bazach:

  • Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej: tylko ci pracownicy fizyczni mogą znajdować się w naszych bazach, dla których jest to konieczne.
  • Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia naszych obszarów.
  • Rozszerzyliśmy możliwość stosowania antybakteryjnych środków odkażających do rąk.
  • Wprowadziliśmy obowiązkowe stosowanie maski medycznej dla kierowców samochodów ciężarowych transportów międzynarodowych na wjeździe do bazy.
  • Grupa MOL ściśle monitoruje wydarzenia i zalecenia lokalnych władz z zakresu zdrowia publicznego i jest gotowa w razie potrzeby podjąć dalsze kroki.

Z wyrazami szacunku,

Zsolt Pethő  

Group DS C&O SVP

 

NOWA STACJA SLOVNAFT PARTNER W ZADROŻU

Sieć stacji partnerskich Slovnaft powiększyła się o kolejny obiekt. W pełni odmieniona stacja jest własnością Państwa Wioletty i Piotra Kołodziejczyk i znajduje się przy drodze nr 794 w miejscowości Zadroże.


 

 

Szkolenie dla Partnerów Slovnaft

W listopadzie po raz kolejny zaprosiliśmy Partnerów Slovnaft do udziału w szkoleniu. Tym razem tematyka dotyczyła zarzadzania personelem i motywacji. Dziękujemy wszystkim obecnym za zaangażowanie podczas ćwiczeń i dyskusji. Wierzymy, że poruszane tematy pomogą Państwu w realizacji wyznaczonych celów.

×