Linkedin

Polska stanie się tym samym 10 krajem, w którym Grupa MOL będzie prowadzić swoje stacje paliw. Przejęcie pozwoli Grupie osiągnąć 3 pozycję na polskim rynku detalicznym paliw silnikowych. Częścią pakietu umów z Lotosem i PKN Orlen jest również sprzedaż PKN Orlen 185 stacji paliw z portfela Grupy MOL – 144 na Węgrzech i 41 na Słowacji. Po zakończeniu wszystkich transakcji Grupa MOL będzie obsługiwać łącznie 2390 stacji paliw w regionie i Europie Środkowo-Wschodniej, co jest zgodne ze zaktualizowaną strategią. Pakiet porozumień wciąż czeka na zatwierdzenie przez Komisję Europejską, aby dać PKN Orlen zielone światło na zawarcie fuzji z Lotosem.

×