Linkedin

Filtrowanie wiadomości wg daty:

Filtrowanie wiadomości wg słów kluczowych:

Paczkomaty na stacjach Slovnaft Partner

Wzbogacając atrakcyjność ofert i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, na Stacjach Partnerskich Slovnaft pojawiły się pierwsze paczkomaty firmy InPost. Każda wizyta na stacji staje się bardziej kompleksowa. Już dziś usługa jest dostępna na stacjach Slovnaft Partner w miejscowościach: Dynów Karolówka, Pińczów, Niegardów, Pilica, Kazimierza Wielka, Włoszczowa, Mszana Dolna ul. Krakowska, Strzelce Opolskie, Trzeboś, Chęciny.

Program stypendialny Growww dla kobiet inżynierów

 •  Studentki z Węgier, Słowacji, Chorwacji, Polski, Austrii, Pakistanu i Czech mogą ubiegać się o stypendium MOL dla kobiet zdobywających stopnie naukowe na kierunkach technicznych, technologicznych i nauk przyrodniczych.
 •  Dla trzech najlepszych kandydatek firm przewidziała stypendium w wysokości 3000 EUR, dając jednocześnie szansę na rozpoczęcie kariery w jednej z największych korporacji energetycznych w regionie.
 •  Termin składania aplikacji do programu upływa 15 grudnia 2020 r.

 

 

 

 

Zimowa promocja - smary i oleje

 

Jeszcze wokół jesień, a my już zachęcamy do udziału w zimowej promocji sprzedaży olejów. Szczegóły zakupu poznacie Państwo u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów.

 

 

 

 

Jesienna promocja - oleje silnikowe

Zapraszamy do skorzystania z nowej, jesiennej promocji sprzedaży olejów. Szczegóły zakupu poznacie Państwo u naszych Autoryzowanych Dystrybutorów.

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

INFORMACJA O WEZWANIU DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

 

 Slovnaft - Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000126418, o kapitale zakładowym 81 447 000,00 złotych opłaconym w całości, NIP: 676-18-16-480 (dalej jako: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 poz. 1798; dalej jako: „Ustawa”), niniejszym

 

 wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia w siedzibie Spółki posiadanych dokumentów akcji Spółki.

 

 Wezwanie związane jest z obowiązkową dematerializacją akcji wprowadzoną Ustawą. Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 Ustawy, moc obowiązująca dokumentów akcji wygaśnie z mocy prawa dnia 1 stycznia 2021 r. Od tego dnia, jedyną możliwością na wykonywanie praw z akcji, w tym na zbycie akcji, będzie wpis w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot wybrany w drodze uchwały walnego zgromadzenia.

 

Stacja Slovnaft Partner w Tarnowie – sklep w nowej odsłonie

Stacja Paliw Slovnaft Partner w Tarnowie przy ul. Mroźnej 18 zaprasza na zakupy do dobrze zaopatrzonego, czynnego 24h na dobę sklepu. Po ostatnich zmianach, w nowoczesnym wnętrzu, Klienci mogą zrobić zakupy, a w kącik COFFEE CORNER oraz BISTRO CORNER oferuje pachnącą kawę, ciepłe przekąski oraz kanapki.

 

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży w nowej odsłonie

 

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży wita nowym odmienionym wyglądem, oferując uszlachetnione paliwa Premium dla Twojego auta oraz kącik Coffee Corner dla Ciebie.

 

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży

Stacja Slovnaft Partner w Zabrzeży, położona przy DK 87 prowadzącej do stolicy polskich Pienin, wraz z nadejściem wiosny nabiera nowego blasku, zgodnego z aktualnym konceptem sieci Slovnaft Partner. W przestronnym i nowoczesnym wnętrzu, Klienci mają do dyspozycji strefę gastronomiczną Bistro Corner i Coffee Corner. Stacja oferuje uszlachetnione paliwa typu Premium PB95 Drive, PB98 Drive, ON Drive, ON jak też nowoczesną samoobsługową myjnię.

Nowa stacja Slovnaft Partner w miejscowości Brzyska

W kwietniu sprzedaż pod logiem Slovnaft Partner rozpoczęła stacja paliw należąca do firmy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SAMAROL Sp. zo.o. zlokalizowana w miejscowości Brzyska w powiecie jasielskim. Stacja oferuje paliwa uszlachetnione typu Premium PB95 Drive, PB98 Drive, ON Drive, ON, Ad Blue, LPG oraz gaz w butlach (11kg) . Klienci mają do dyspozycji dobrze zaopatrzony sklep i kącik  COFFEE CORNER oraz BISTRO CORNER, gdzie można odpocząć przy gorącej kawie i smacznych przekąskach. W obiekcie znajduje się również stacja diagnostyczna wykonująca badania techniczne pojazdów do 3,5 t. Wkrótce będą oferowane dodatkowe usługi w zakresie mechaniki pojazdowej: obsługa klimatyzacji samochodowych, wykonywanie zbieżności kół i geometrii kół 3D  oraz drobne naprawy mechaniczne. 

 

Koronawirus - informacja dla Klientów i Partnerów

Drodzy Partnerzy / Drodzy Klienci,


Sytuacja związana z występowaniem koronawirusa wciąż ewoluuje. W tych trudnych dniach, w  Grupie MOL dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym współpracownikom i partnerom. oraz aby utrzymać wysoki standard obsługi naszych klientów i zabezpieczyć dostawy produktów.
Kontaktujemy się z Państwem, aby podzielić się informacjami o naszych działaniach związanych zapobieganiem dalszemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W tej chwili bezpieczeństwo naszych współpracowników i klientów pozostaje naszym najwyższym priorytetem. Dlatego zgodnie z przepisami i wytycznymi lokalnych władz z zakresu zdrowia publicznego, podjęliśmy dodatkowe działania w odpowiedzi na koronawirusa.

Aktywowaliśmy nasze zespoły reagowania na poziomie regionalnym i lokalnym, aby zapewnić pomoc naszym kolegom i jesteśmy przygotowani do szybkiego działania. Ciężko pracujemy, aby zapewnić ciągłość pracy, nasze rafinerie, magazyny logistyczne i stacje paliw nadal działają, nawet przy minimalnym personelu, jesteśmy przekonani, że przezwyciężymy również to wyzwanie.

Zastosowaliśmy nowe zasady i działania zapobiegawcze, w celu spowolnienia rozprzestrzeniania się wirusa i zminimalizowania następstw pandemii:

W biurach:

 • Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej: tylko ci pracownicy przebywają w naszych biurach, dla których jest to konieczne.
 • Nasze Koleżanki i Koledzy otrzymują bieżące informacje i  rozszerzone protokoły operacyjne.
 • Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia naszych biur stosując profesjonalne środki dezynfekujące.
 • Będziemy nadal dostosowywać się do zmiany w  obszarze przygotowywania żywności i napojów, zgodnie z  aktualnymi zaleceniami bezpieczeństwa żywności.
 • Anulowaliśmy spotkania osobiste i podróże.

W bazach:

 • Wprowadziliśmy możliwość pracy zdalnej: tylko ci pracownicy fizyczni mogą znajdować się w naszych bazach, dla których jest to konieczne.
 • Zwiększyliśmy częstotliwość czyszczenia naszych obszarów.
 • Rozszerzyliśmy możliwość stosowania antybakteryjnych środków odkażających do rąk.
 • Wprowadziliśmy obowiązkowe stosowanie maski medycznej dla kierowców samochodów ciężarowych transportów międzynarodowych na wjeździe do bazy.
 • Grupa MOL ściśle monitoruje wydarzenia i zalecenia lokalnych władz z zakresu zdrowia publicznego i jest gotowa w razie potrzeby podjąć dalsze kroki.

Z wyrazami szacunku,

Zsolt Pethő  

Group DS C&O SVP

 

×