Linkedin

Slovnaft Polska oferuje paliwa dla samolotów z napędem silnikowym i turbinowym (Kod CN 27101921) przeznaczonych do poruszania się z prędkościami poddźwiękowymi i naddźwiękowymi. Wymagania względem paliw lotniczych są ekstremalnie wysokie ze względu na rygorystyczne normy bezpieczeństwa w transporcie lotniczym. Slovnaft produkuje i dostarcza paliwa lotnicze typu JET-A1 i PL-7.

Paliwa lotnicze zawierają specjalne dodatki zwiększające jego jakość i wydajności. Pakiet dodatków podstawowych zawiera przeciwutleniacze, dodatki antystatyczne i smarne. Zgodnie z wymaganiami Klienta, paliwo może zawierać inne dodatki dopuszczone do użytku przez producentów przemysłu lotniczego i zatwierdzone przez organy odpowiedzialne za ruch lotniczy.

×