Linkedin

Paliwa do silników spalinowych (Kody CN: 27101245, 27101249) z zapłonem iskrowym stosowane są głównie w przypadku samochodów osobowych. Slovnaft dostarcza tylko i wyłącznie bezsiarkowe benzyny silnikowe (zawartość siarki maks. 10 ppm), o zmniejszonej zawartości węglowodorów aromatycznych.

W celu poprawy właściwości benzyn, do produktu końcowego wprowadzane są specjalne dodatki najnowszej generacji:

  • Dodatki detergentowe usuwają osad tworzący się w zbiorniku paliwa i zapobiegają tworzeniu się osadów w kolektorze ssącym i komorze spalania. Pozwala to na utrzymanie optymalnej wydajności silnika.
  • Dodatki antykorozyjne zapobiegają korozji układu paliwowego przedłużając żywotność silnika.
  • Antyoksydanty zapobiegają stopniowej degradacji oksydacyjnej i stabilizują jakość paliwa podczas długotrwałego przechowywania.
  • Emulgatory zapobiegają łączeniu się emulsji z wodą co zapewnienia paliwo wolne od wody.
Dokumenty do pobrania
×