Linkedin
Logistyka

Bazy paliw


Ze względów logistycznych naturalnym obszarem działania spółki jest południowa część kraju. Bezpośrednie dostawy z rafinerii w Bratysławie i w Százhalombatta, koło Budapesztu realizowane są drogą kolejową. Paliwa magazynuje się w czterech terminalach paliwowych, z których trzy należą do spółki OLPP: w Kawicach koło Wrocławia, w Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa oraz w Rejowcu koło Poznania, natomiast czwarty - w Radzionkowie koło Bytomia - jest własnością niemieckiego koncernu Tanquid. Wybór tych baz magazynowych nie był przypadkowy. Został podyktowany troską SLOVNAFT POLSKA o wygodę klientów. W tych nowoczesnych obiektach obowiązują europejskie standardy w zakresie obsługi, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Istotne znaczenie ma też sama lokalizacja wykorzystywanych przez spółkę baz w zachodniej, centralnej oraz wschodniej części obszaru południowej Polski. Dzięki temu autocysterny, którymi paliwo przewożone jest do odbiorców, nie muszą pokonywać dużych odległości, co wpływa na obniżenie kosztów transportu. Na życzenie klientów paliwa są bezpośrednio dostarczane na stacje paliw. Cały system dostaw jest w sposób ciągły monitorowany, aby były one realizowane zawsze na czas.

×