Linkedin

Szanowny Użytkowniku,

prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami:

Ochrona danych

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu użytkownika jest przedsiębiorstwo Slovnaft Polska S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wadowicka 6, 30 - 415 Kraków, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie; numer KRS: 0000126418, NIP: 6761816480; o kapitale zakładowym 81 447 000,00 zł, określane dalej jako Slovnaft Polska.

Ochrona danych osobowych przekazywanych przez użytkownika Slovnaft Polska przez Internet będą przez nią chronione tak, jakby te dane zostały udostępnione w inny sposób.

Slovnaft Polska traktuje wszelkie dane osobowe udostępnione spółce w związku z korzystaniem z którejkolwiek ze stron internetowych – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych (obecnie w Polsce – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997; Ochrona Danych Osobowych).

Zapisywanie danych

Przekazanie danych osobowych w celu zapoznania się z informacjami na stronie internetowej nie jest wymagane. Korzystanie z niektórych usług (takich jak odpowiedź na ogłoszenie w sprawie pracy) jest jednak możliwe dopiero po przekazaniu danych osobowych (np. imienia i nazwiska, adresu). W takich przypadkach Slovnaft Polska powiadomi użytkownika przed zapisaniem jego danych o zasadach zarządzania danymi i uzyska uprzednią zgodę użytkownika na zarządzanie danych, którą można anulować w dowolnym momencie.

Slovnaft Polska informuje, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych ma prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Aby zmodyfikować dane, należy wysłać odpowiednie informacje na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Użytkowanie i przekazywanie danych

Jeśli Slovnaft Polska będzie zamierzała wykorzystać dane przekazane przez użytkownika w celu innym niż do zapisania oryginalnych danych, Slovnaft Polska powiadomi o tym podmiot danych i uzyska jego uprzednią zgodę na takie wykorzystanie, przy czym podmiot będzie miał prawo anulować taką zgodę w dowolnym późniejszym terminie.

Slovnaft Polska nie będzie przekazywać przetwarzanych przez siebie danych osobowych żadnej osobie trzeciej, chyba że takie przekazanie jest przewidziane w obowiązujących przepisach prawnych, bez uprzedniej zgody podmiotu danych na takie przekazanie.

Slovnaft Polska będzie traktować informacje o danej osobie, danych osobowych i stosunkach handlowych jej klientów, partnerów i innych kontrahentów z Slovnaft Polska jako informacje poufne. Zwolnienia z obowiązku zarządzania informacji poufnymi może udzielić tylko podmiot danych.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

Aby uniknąć niepowołanego lub niewłaściwego wykorzystania danych osobowych zarządzanych przez Slovnaft Polska, spółka podjęła kompleksowe działania technicznooperacyjne w zakresie bezpieczeństwa. Procedury w zakresie bezpieczeństwa są regularnie poddawane kontroli oraz udoskonalane zgodnie z postępem technologicznym.

Informacje

Na pisemne życzenie użytkownika Slovnaft Polska będzie informować go o zarządzaniu jego danymi osobowymi.

Ostrzegamy, że użytkownik może uzyskać dostęp do stron internetowych innych spółek i organizacji ze strony internetowej Slovnaft Polska. Slovnaft Polska nie odpowiada zarówno za treść i ścisłość danych na wspomnianych stronach internetowych, jak i za bezpieczeństwo danych użytkownika. W przypadku odwiedzenia wspomnianych stron internetowych zalecamy zapoznanie się z polityką ochrony danych obowiązującą w organizacji publikującej wspomniane strony internetowe.

Slovnaft Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w obowiązującej Polityce Prywatności poprzez opracowanie nowych zasad Polityki Prywatności i ogłoszenie ich na stronie www.slovnaft.pl

×