Linkedin

Po raz kolejny dzieci naszych pracowników wzięły udział w warsztatach edukacyjnych organizowanych Międzynarodowe Centrum Kultury. Były to warsztaty powiązane ze zwiedzaniem wystawy - Lwów, 24 czerwca 1937. Miasto, architektura, modernizm. Nasza spółka czynnie angażuje się w różne działania na rzecz lokalnej społeczności, między innymi wspomagamy inicjatywy Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie.

×