Linkedin
Polimery

Dział PetChem Slovnaft Polska S.A. w Warszawie jest wyłącznym reprezentantem w Polsce węgierskiego koncernu MOL , do którego należy znajdujący się w Tiszaújváros zakład MOL Petrochemicals Co. Ltd. (dawniej TVK Plc.) oraz znajdujący się w Bratysławie na Słowacji zakład SLOVNAFT, a.s.


W styczniu 2004 roku część petrochemiczna przedsiębiorstwa SLOVNAFT oraz firma MOL Petrochemicals utworzyły Dywizję Petrochemiczną Grupy MOL. Jej zadaniem jest produkcja, marketing i sprzedaż olefin i poliolefin głównie w krajach Europy Zachodniej oraz Europy Środkowej.

Dywizja Petrochemiczna jest zintegrowana z rafineryjnymi procesami produkcyjnymi Grupy MOL. Poniżej przedstawiamy łańcuch procesów petrochemicznych:

Naphta, LPG,
Gasoil, Propylene

MOL GROUP Downstream,
Refining

 

pygas, H2,
i-butene

MOL Group Polymer

 

Ethylene, Butadiene

 

Steam
crackers

 

Jednostki produkyjne:
LDPE
HDPE
PP

 

Olefiny

Polyolefiny

 

Producenci

Koordynujemy dostawy następujących produktów:

 • granulatów polietylenów unimodalnych i bimodalnych HDPE:
  • TIPELIN z zakładu MOL Petrochemicals
 • granulatów polietylenów LDPE:
  • BRALEN oraz BRALEN+ z zakładu SLOVNAFT a.s.
  • TIPOLEN z zakładu MOL Petrochemicals
 • granulatów polipropylenów typu PP homo i PP copo:
  • TATREN z zakładu SLOVNAFT a.s.
  • TIPPLEN z zakładu MOL Petrochemicals
×